[Verfassung fir Europa]
 Deutsche Fassung        
 

Chemin de navigation : Accueil > Actualités > Juin 2005 > Nicolas Schmit et André Hoffmann présentent leurs arguments pour, respectivement contre la Constitution pour l'Europe (RTL-Radio, 30 juin)

Actualité
Nicolas Schmit et André Hoffmann présentent leurs arguments pour, respectivement contre la Constitution pour l'Europe (RTL-Radio, 30 juin)
Publication: 30-06-2005

RTL-Radio présente quotidiennement les arguments du pour et du contre relatifs à la Constitution pour l'Europe. Les invités de RTL-Radio dans ce contexte ont été le ministre délégué aux Affaires étrangères et à l'Immigration Nicolas Schmit ainsi que André Hoffmann, partisan du Non, membre du parti Déi Lénk. 

Nicolas Schmit: "Europa huet d’Grenzen ofgeschaaft. Mä mam Ofschafe vun de Grenzen gelt et och dem Bierger seng Sécherheet ze garantéieren. Dës Constitutioun garantéiert déi Sécherheet, andeem d’Kooperatioun tëschent de Policen, tëschent de Justizapparate, besser organiséiert gëtt. Hei gëlt et, méi efficace zesummen ze schaffen. Mä d’Sécherheet ass och um internationale Plang wichteg. Europa soll méi staark ginn, fir seng eege Sécherheet, am Sënn vum Fridden, am Sënn vun de Prinzipien, vun de vereenegten Natiounen."

Änder Hoffmann: "Et gesäit een elo schonn, datt Juristen, déi sech am Europarecht auskennen, soen, deen Traité do, par rapport zu aneren Traitéen, déi och scho bestinn, géif eigentlech Rechtsonsécherheet schafen, och doduerch, datt eng Rei vun Rechter, déi do definéiert sinn, esou vague formuléiert sinn, datt et herno eigentlech un engem Geriichtshaff ass fir se ze interpretéieren. Och dat ass eng Fro vun Rechtsonsécherheet. Ech mengen och, datt wat d’europäesch Aussen- a Sécherheetspolitik ubetrëfft, net garantéiert ass, datt et wierklech a Richtung vun enger méi grousser Sécherheet um Weltplang geet, sondern datt d’Gefor besteet, datt d’Europäesch Unioun sech a Konflikter amëscht, net fir se ze vermeiden, ze verhënneren, sondern riskéiert se duerch hier eegen Amëschung och ze verschäerfen, wéi dat jo schonn duerch aner Natiounen an deene leschten Joeren geschitt ass."
Dernière mise à joude cette page le : 04-07-2005

Haut de page Haut de page